Geoffrey Wawro WOJNA FRANCUSKO- PRUSKA. Niemieckie zwycięstwo nad Francją w latach 1870-1871

W 2015 roku, niespełna dwa miesiące po premierze „Wojny austriacko – pruskiej„, ukazała się staraniem oświęcimskiego wydawnictwa NapoleonV kolejna książka profesora Wawry. Tym razem jest to analiza przebiegu wojny francusko-pruskiej. Praca przedstawia aspekty polityczne i działania wojenne na poziomie strategicznym. Nie oznacza to, że nie znalazły się w niej opisy bitew. Przeciwnie, wiele miejsca autor poświęcił wszystkim istotnym starciom do Sedanu włącznie. Oczywiście nie są to opisy szczegółowe, ale pozwalają dostatecznie zorientować się w przebiegu starcia. Więcej uwagi, w stosunku do wcześniejszej pracy, autor przeznaczył na omówienie taktyki stron, szczególnie pruskiej.

Książka liczy 355 stron. Podzielona została na 12 rozdziałów, podziękowania i wstęp. zawiera także 18 ilustracji i 13 map. Mapy są zdecydowanie lepsze niż w Wojnie austriacko-pruskiej. 

Tym razem odstąpię od zasady omawiania poszczególnych rozdziałów. Co w nich jest generalnie Czytelnik znajdzie bez kłopotu na stronie wydawcy czy sklepów internetowych. Przejdę od razu do kilku uwag ogólnych dotyczących książki.

Przede wszystkim zdecydowanie więcej, co już sygnalizowałem, poświęcono taktyce i wyposażeniu wojsk. Szczególnie dotyczy to wojsk francuskich i ewolucji ich doktryny w matach 1866-1870. Pewien niedosyt budzi analiza kadry dowódczej stron. W zasadzie dotyczy ona głównych postaci, zupełniej pomijając szczególnie francuskich dowódców korpusów. Tak mamy obraz, że jedynymi winnymi porażki są Napoleon III i marsz. Bazaine. To dość powierzchowne spojrzenie. Istotnym minusem pracy jest bardzo powierzchowne potraktowanie działań bojowych po Sedanie. Zdecydowanie więcej miejsca autor poświęca zagadnieniom polityki międzynarodowej i sytuacji wewnętrznej Francji, niż działaniom bojowym. Co więcej jest ono nieco niespójne. Z jednej strony autor zarzuca niechęć francuskich obywateli do walki, a z drugiej wskazuje na doniosłą rolę francs-tireurs w rozproszeniu niemieckich wysiłków.

To w zasadzie jedyne zarzuty jakie książce mogę postawić. Bardzo dobrze się stało, że praca ta ukazał się w języku polskim. Jest to jedyne ogólne opracowanie tego konfliktu w naszym języku, a jedne z trzech w ogóle.

Gorąco polecam: 5,5/10

Książkę można kupić w księgarni internetowej fortgier.pl:

http://fortgier.pl/p/31/23989/wojna-francusko-pruska-wiek-xix-ksiazki-ksiazki-historyczne.html